شهرک صنعتی چرمشهر

درب ورودی کارخانه
اکتبر 11, 2016
سالن خشکن
اکتبر 12, 2016

شهرک صنعتی چرمشهر