نادي العملاء

باشگاه مشتریان کارخانه قالیشویی ادیب افتتاح گردید..

کارخانه قالیشویی ادیب برای مشتریان خود امکانات خاص را ارائه میکند

 شما میتوانید با عضو شدن رایگان در سایت از امکانات ویژه و از تخفیفات چندین مجموعه برخوردار شوید.. علاوه بر این امکانات شما میتوانید با عضو شدن در مسابقه های ویژه ی ما شرکت کنید و از جوایز برخوردار شوید..

۳بار سفارش آنلاین در سال با یک کد اشتراک
۲ دست خشکشویی مبلمان ۷ نفره رایگان
۲بار سفارش آنلاین در سال با یک کد اشتراک
۱ دست خشکشویی مبلمان ۷نفره رایگان
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین۸۰۰/۰۰۰ تا ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۱۵۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی +کارت تخفیف برخورداری از یک مجموعه رفاهی انتخاب از طرف مشتری
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین ۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۱۰۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین ۱/۱۰۰/۰۰۰ تا ۱/۴۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۲۰۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی +کارت تخفیف برخورداری از دو مجموعه رفاهی انتخاب از طرف مشتری
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین ۱/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۷۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۲۵۰/۰۰۰تومانی+کارت تخفیف برخورداری از سه مجموعه رفاهی
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین ۲/۱۰۰/۰۰۰ تا ۳/۰۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۳۰۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی+۱عدد فرش ماشینی ۶ متری شاهکار مشهد با ۵۰%نخفیف+کارت تخفیف از همه مجموعه ها
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین ۱/۷۰۰/۰۰۰ تا ۲/۱۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۳۰۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی +کارت تخفیف برخورداری از چهار مجموعه رفاهی انتخاب از طرف مشتری
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بیش از ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۳۰۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی+۱عدد فرش ۱۲متری شاهکار مشهد با ۷۵%تخفیف+کارت تخفیف از همه مجموعه ها
کسانی که مبلغ قراردادشان با سفارش انلاین بین ۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان شود
کارت هدیه ۳۰۰/۰۰۰تومانی جهت استفاده رایگان از خدمات کارخانه قالیشویی+۱عدد فرش ماشینی ۶ متری شاهکار مشهد با ۷۵%نخفیف+کارت تخفیف از همه مجموعه ها

مجموعه های طرف قرار داد